Trong năm 2019 ,công ty Nam Phan đã sản xuất đưa ra thị trường một số sản phẩm phục vụ công tác thi công ,nổi bật nhất đó  sản phẩm thiết bị giàn nâng di động .Sản phẩm có nhiều ưu điểm phù hợp với công việc thi công  lắp đặt và công t1c bảo trì ,bảo dưỡng ,sữa chữa .../Xem chi tiết  dưới đây:

HOTLINE

0907 116 355

xosothudo